Lietošanas noteikumi

ABCshop.lv piedāvāto preču garantija tiek nodrošināta 24 mēnešus no preces iegādes datuma. Juridiskām personām atsevišķos gadījumos preces garantija var būt 12 mēneši. Garantijas darbības laikā ir jāievēro preces ražotāja noteiktie garantijas apkalpošanas noteikumi. Garantijas apliecību vai preces pirkuma karti, kur ir atrunāti garantijas apkalpošanas noteikumi, Jūs saņemsiet kopā ar preci tās piegādes brīdī.

Vispārīgie garantijas noteikumi:
 • garantija attiecas tikai uz tām precēm, kuras ABCshop.lv pārdod un par kurām izsniedz preces garantijas talonu;
 • lūdzam Jūs rūpīgi pārbaudīt , vai ir precīzi aizpildīts garantijas talons, jo tas ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri ir norādīts un salasāms izstrādājuma modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, mūsu zīmoga nospiedums kā arī Jūsu un mūsu paraksti, ir aizliegts garantijas talonā veikt jebkādas izmaiņas (dzēst vai pārrakstīt norādītos datus) - tādā gadījumā garantijas talons tiks atzīts par spēkā neesošu;
 • lūdzam Jūs vēl rūpīgāk iepazīties ar izstrādājuma lietošanas instrukciju;
 • tieši Jūs esat atbildīgs par izstrādājuma kvalitatīvu un drošu lietošanu tā garantijas darbības laikā, mums ir tiesības Jums atteikt garantijas remontu vai ieturēt kompensācijas maksu, ja izstrādājums netiek atdots tā oriģinālajā iepakojumā, tas ir būtiski bojāts, ja ir bojātas izstrādājuma plombas, noplēsts aizsargpārklājums, ja ir skaidri redzamas nevērīgas lietošanas pēdas (skrāpējumi vai citi defekti).

Vispārīgie noteikumi par patērētāja tiesībām un pienākumiem.
Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu".

Garantijas saistības tiek anulētas šādos gadījumos:
 • ja Jūs nevarat uzrādīt aizpildītu garantijas talonu;
 • ja izstrādājums, kas ir paredzēts Jūsu personiskajām vajadzībām (sadzīves, ģimenes), ir ticis izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem;
 • ja Jūs neesat ievērojis izstrādājuma lietošanas instrukciju;
 • ja izstrādājumu būsiet mēģinājis labot pats vai uzticējis tā remonta veikšanu kādam citam;
 • ja izstrādājuma sērijas numurs būs izmainīts, izdzēsts vai to nebūs iespējams noteikt.
Garantijas saistības neparedz šāda veida bojājumus:
 • ja tos būs izraisījusi svešķermeņu. vielu, šķidrumu iekļūšana izstrādājuma iekšienē;
 • ja tos būs izraisījis ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (piemēram, strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, pērkona negaiss u.c.), stihija, nelaimes gadījumi;
 • ja tos būs izraisījusi barošanas, telekomunikācijas, kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi faktori;
 • ja tos būs izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, dažādu veidu informācijas nesēju izmantošana.
Pievērsiet uzmanību izstrādājuma pareizai uzstādīšanai, lai tā būtu pareiza, droša un Jūs nezaudētu tās garantiju. Pieprasiet speciālistam, kurš veic izstrādājuma uzstādīšanu, ierakstīt garantijas talonā visu nepieciešamo informāciju par izstrādājuma uzstādīšanu.

Atteikuma tiesības:
 • Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma brīža, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinieties, vai tā atbilst Jūsu pasūtītajai - ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri;
 • lai izmantotu atteikuma tiesības, saņemto izstrādājumu ir atļauts pārbaudīt, bet nelietojiet to, neatveriet audioieraksta, videoieraksta vai datora (arī plaukstdatora, navigācijas ierīces u.c.) programmatūras iepakojumu, saglabājiet un nesabojājiet izstrādājuma oriģinālo iepakojumu un komplektāciju, neaizmirstiet saglabāt pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu.
Turpināt
 
0 produktu